Gerealiseerde projecten

Bezoek Gambia 2016

Afgelopen Juni zijn we weer naar Gambia geweest om de contacten te onderhouden met onze tussenpersoon Badou Bob en aan de houtsnijders die werkzaam zijn voor de Return Foundation. Besproken is onder andere wat zij nodig hebben om goed te kunnen functioneren, en te kunnen communiceren met de thuisbasis in Nederland. Het transport van de urnen naar Nederland etc. Al met al een aantal goede gesprekken waar we gezamenlijk weer mee verder kunnen om de doelen van de Return Foundation ook in de toekomst mee veilig kunnen stellen.Verder hebben we een aantal potentiële goede doelen bezocht waar we in de toekomst mee willen samenwerken en ondersteunen, tevens hebben we tijdens deze bezoeken babykleertjes gedoneerd aan een kraamkliniek in Sifou. Ook hebben we het oogappeltje van Lonneke bezocht, Merr is een meisje van 11 jaar staat vol in het leven en zoals Lonneke had gewild steunt de Return Foundation haar en haar familie met hulp waar nodig is. Al met al een dankbaar en liefdevol bezoek aan Gambia.
Lees meer...

Houtsnijders Werkplaats

Het eerste project van Return was het bouwen van een nieuwe werkplaats. Lonneke wilde dit graag realiseren voor “haar jongens”, de houtsnijwerkers. Zij heeft hiervoor een “Stenenverkoopactie” in Nederland opgezet.

De werkplaats was niet alleen bedoeld voor het vervaardigen van urnen, maar vooral als opleidingsplek om jong volwassenen met een lichamelijke beperking tot houtsnijwerker te scholen. Lonneke heeft de start van de bouw in Gambia nog zelf begeleid. Zij was er trots op dat zij dit met financiële hulp van vele mensen uit Nederland kon uitvoeren. Helaas is zij overleden voordat de bouw van de werkplaats voltooid was. De Stichting heeft de bouw voortgezet en afgemaakt. Door het wegvallen van Lonneke is ook het eigendom van de werkplaats en de geplande opleiding in het ongerede geraakt.

Lees meer...

Boomkwekerij Gambia

Om een halt toe te roepen aan illegale houtkap en ontbossing in Afrika is in 2009 Return gestart met de opbouw van een boomkwekerij in Gambia, waar diverse boomsoorten gekweekt worden.
In samenwerking met ASSET (Association for the Smal Scale Enterprise of Tourism) organiseerde Return regelmatig boomplantdagen. Tot op heden zijn ruim 7.000 bomen geplant en dit kunnen er nog meer worden.
Return draagt hier aan bij doordat er van elke verkochte urn een deel terug gaat naar de herplanting.

Lees meer...

Hulpgoederen en andere hulp

In de afgelopen jaren heeft Return vele malen hulpgoederen naar Gambia verstuurd. Soms zijn hele containers met kleding, schoeisel, babykleding, speelgoed, fietsen, medicijnen, brillen, gereedschappen voor houtbewerking naar Gambia verscheept. Soms werden goederen in kleinere hoeveelheden met particulieren meegegeven.

Ook is meerdere malen hulp verleend in de vorm van financiële steun aan andere organisaties en stichtingen.

Als hoofddoel heeft Return zich toch weer de opleiding van jonge Gambianen tot houtsnijwerkers gesteld. Hiervoor zijn al vergevorderde plannen.

Lees meer...

Gambia organisatie

De heer Badou Bobb is sinds mei 2015 de vertegenwoordiger voor de Stichting Return Foundation in Gambia. Hij is in het normale leven de belangenbehartiger voor de kleine ondernemers werkzaam in de toeristenindustrie, de “Association of Small Scale Enterprises in Tourism”. Het werk voor Return kan hij goed combineren met zijn dagelijkse bezigheden want de houtsnijmarkt valt onder dezelfde associatie.

Hij onderhoudt het contact met de houtsnijwerkers die voor Return werken, geeft hen de opdrachten, regelt de betalingen en heel belangrijk doet de kwaliteitscontroles.

De houtsnijwerkers die voor Return werken zijn met zorg geselecteerd en vinden het een eer om een urn te mogen maken voor een overledene. Met aandacht, geduld en perfectie wordt aan een urn gewerkt. De houtsnijwerkers hebben een goed hart, zijn harde werkers en hebben allen een gezin te onderhouden.

De kwaliteitscontrole in Gambia is streng en dit komt het eindresultaat ten goede. Het feit dat Gambia nauwelijks industrie van betekenis heeft maakt de leefomstandigheden vaak erg zwaar. Mede daarom is het zo mooi dat Return arbeidsgelegenheid creëert en meer toekomstperspectief biedt aan deze hartverwarmende Gambianen.

Lees meer...
© Return | Ontwerp en realisatie: Hisslink